[NIGHTCORE] Tiền/Money Wowwy ft SMO

[NIGHTCORE] Tiền/Money Wowwy ft SMO


mama t thường nói là tiền đến nhanh cũng nhã ra có chuyện đó nhưng grama tần số trên radar Không 1 ai thể thoát ra tiền mang đến những phép lạ Tiền mang dùng để phát họả tiền được ví từ máu ra kẻ nhiều tiền thì xấu xa con người trở nên đấu đá che đi mất sự thấu ra tiền xoã ra xoã ra nhiều phiền tỏa ra tỏa ra nhiều quyền trải ra trải ra nhiều chuyện tao mới biết ra điều kiện của đồng tiền
quả là quả là ác liệt người ta nói kiếm tiền rất là khắc nghiệt trong cuộc sống kiếm được tiền rất là Quyết Liệt có nhiều người vì đồng tiền đổi thay chiến tuyến có đồng tiền chắc chắn là Khác Biệt có đồng tiền cơ thế mày Bất Diệt

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *